Boknäs – traditionell yrkesskicklighet

Boknäs tuotteet

Det historiska hyllsystemet BOKNÄS® säljs och tillverkas av Boknäs Furniture Ltd sedan 1990-talet. Produktsortimentet har under årens lopp kontinuerligt utvecklats och vuxit: ägarna har skapat nya element för att möta moderna behov och kundönskemål, såsom lätt löstagbara dörrar, inre och yttre hörnelement samt en sockel med inbyggt lönnfack.

Boknäs hyllor kan användas på olika sätt, men kommer bäst till sin rätt som ett komplett hemmabibliotek. De enskilda elementen levereras med varierande höjd och djup och på beställning kan standardbredden modifieras enligt kundens behov. Hylldörrarna finns i antingen glas eller trä. Båda är tillförlitliga konstruktioner som effektivt skyddar böcker och andra föremål mot damm. Genom att stapla elementen på och bredvid varandra går det att bygga olika lösningar för att möta individuella kundbehov.

Vid sidan av bokhyllor omfattar Boknäs sortiment också skrivbord, skåp, roterande bokhyllor, soffbord och matbord. Urvalet av möbler uppgår redan till över 80 artiklar och nya tillkommer årligen. Ett anmärkningsvärt drag i Boknäs produktsortiment är att kunderna kan ändra eller bygga ut sina hyllkombinationer också efter en längre tidsperiod, eftersom bolaget garanterar tillgången på element. Boknäs produkter finns i tretton eleganta färger.BOKNÄS broschyr